Aplikace pro chytré telefony pro rozpoznávání rostlin si se správnou identifikací neporadí

Existuje mnoho aplikací pro chytré telefony, jejichž cílem je identifikovat rostliny na základě fotografií. Výzkumníci ověřili, jak dobře se nejoblíbenější z nich vyrovnávají se svými úkoly. Během testů se ukázalo, že žádný z nich nedokáže rozeznat rostliny se stoprocentní přesností. přesnost.

Rozpoznávání rostlin je pro mnoho lidí problém, a proto vznikají aplikace pro chytré telefony, které s tím pomáhají. Ale jak moc jim můžeme věřit? Skupina britských a irských vědců zkontrolovala nejoblíbenější z nich. Některé aplikace dosáhly v testech velmi špatně, ale ani ty nejlepší nedosahovaly 90procentní přesnosti.

„Existuje mnoho důvodů, proč je důležité buď to, aby aplikace byly přesné, nebo aby lidé věděli, že tyto aplikace jsou vodítkem, ale rozhodně to není dokonalé,“ říká Julie Peacock z University of Leeds . „Lidé mohou například mylně identifikovat důležité původní druhy jako invazivní a odstranit je ze svých zahrad nebo konzumovat potenciálně nebezpečné divoké rostliny v domnění, že jsou neškodné.“

Nebuďte slepí k rostlinám

Přestože rostliny rostoucí na Zemi tvoří více než 80 %. existující biomasu, ne každý je dokáže rozlišit, což platí i pro rostliny běžně se vyskytující v našem prostředí, ale ani si jich nevšimnou. Došlo to dokonce tak daleko, že tento typ neduhu začal dostávat svá vlastní jména. Bývá označována jako „rostlinná slepota“.

Ať už to nazýváte jakkoli, někteří lidé se snaží najít řešení tohoto problému. A jednou z nich mohou být aplikace vytvořené pro chytré telefony, které nám pomohou rozpoznat rostliny. Částečně je zaměřena i na zvýšení interakce lidí s přírodou, která nás obklopuje. Nebylo však důkladně prozkoumáno, jak dobře tyto aplikace vůbec zvládají své úkoly?

inzerát

Dalším problémem v kontextu takového potenciálního výzkumu je, že dosud nebyl vyvinut žádný opakovatelný bodovací systém, který by bylo možné použít k porovnání výkonu takových aplikací.

Nejlepší aplikace je…

Vědci se rozhodli začít tím, že se podívají na šest nejčastěji používaných aplikací pro rozpoznávání rostlin, které si můžeme nainstalovat do chytrého telefonu. Jedná se o Google Lens, iNaturalist, Leaf Snap, Plant Net, Plant Snap a Seek. Pokusili se také vyvinout systém hodnocení kvality své práce. Bodovací systém A byl tedy použit ke zjištění, jak dobře se daná aplikace vypořádá s identifikací rostliny na základě prvních pěti návrhů, které předložila, zatímco systém B byl náročnější, protože v jeho případě byly body udělovány pouze v případě, že program okamžitě identifikoval správná odpověď.

V testu bylo použito celkem 38 fotografií zobrazujících celé rostliny a jejich části, jako jsou květy, listy, kůra nebo jejich dřevo. Během testů se ukázaly rozdíly jak mezi samotnými aplikacemi, tak i tím, jak dobře si poradily s jednotlivými částmi rostlin. V druhém kontextu bylo patrné, že byli lepší v identifikaci rostlin na základě fotografií květin než listů.

V obou těchto kategoriích se ukázaly jako nejlepší programy Plant Net a Leaf Snap, přičemž první aplikace se vyznačovala nejvyšší účinností při identifikaci rostlin na úrovni 88,2 %.

Jak vědci zdůrazňují, v takových aplikacích je určitý potenciál, který by při správném zacílení mohl pomoci amatérským zahrádkářům a využít ke vzdělávacím účelům. Tyto technologie se také neustále zdokonalují. Nicméně, co bylo také zdůrazněno vědci, v průběhu testů žádná z aplikací nezískala žádný vynikající výsledek z hlediska přesnosti, relevance pro všechny rostliny. V číslech je to vyjádřeno tak, že žádný z nich nedosáhl výsledku, který by přesáhl 90 %. přesnost.